Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013

Obecní zastupitelstvo obce Račetice

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce. V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je mu mimo jiné vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarostu a odvolávat je z funkce, rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi.

Zastupitelé oce Račetice od roku 2010

Tomanová Dana
Vavřík Jiří (místostarosta)
Hofman Vlastislav (starosta)
Pavlíček Filip
Smejkal Jiří
Ing. Ryšavý Josef (rezignace 30.6.2011)
MUDr. Silovský Václav (rezignace 30.6.2011)
Ing. Ježek Miloš (rezignace 30.6.2011)
Bc. Frollo Miroslav (rezignace 30.6.2011)

na místo 4 rezignovaných zastupitelů odmítlo nastoupit 5 zvolených náhradníků, zastupitelstvo tak pokračuje ve zbývajícím počtu

Zastupitelé oce Račetice v letech 2006 - 2010

Hofman Vlastislav (starosta)
Ježek Miloš
Smejkal Jiří
Tomanová Dan
Kulík Václav
Mgr. Reihs Martin
Kirchmayrová Lenka

Zastupitelé oce Račetice v letech 2002 - 2006

Hofman Vlastislav (starosta)
Ježek Miloš
Ryšavý Josef
Tomanová Dana
Špánek Josef
Kalánková Vlasta
Smejkal Jiří

Zastupitelé oce Račetice v letech 1998 - 2002

Hofman Vlastislav (starosta)
Ježek Miloš
Tomanová Dana
Bradáč Petr
Zoch Vojtěch
Smejkal Jiří
Ryšavý Josef

Zastupitelé oce Račetice v letech 1994 - 1998

Hofman Vlastislav (starosta)
Ježek Miloš
Kvasnička Vladimír
Rieger František
Bradáč Petr
Nerud Jaroslav
Zoch Vojtěch

 

Zpět na Račetice - informace o obci